In een haiku wordt met een minimum aan woorden een maximale belevenis opgeroepen, in een vaste vorm van drie regels die zijn onderverdeeld in 5/7/5 lettergrepen. Traditioneel omvat de inhoud een natuurverschijnsel waarbij altijd een seizoen wordt aangegeven.

Een haiku reikt het materiaal aan waarmee de poëtische verbeelding van de lezer aan het werk kan gaan.

De Engelse dichter Wordsworth noemde de haiku:'Spots of time'.

 

Jan Guichelaar is grafisch vormgever en musicus. Hij geeft les op de kunstacademie in Enschede en schrijft sinds 2012 haiku’s. De binnenkort te verschijnen 3e bundel met haiku’s zijn geïllustreerd met werk van zijn dochter Jurianne. De meeste haiku’s zijn geschreven in de traditionele vorm van 5/7/5 lettergrepen per regel en gaan veelal over de natuur. De haiku’s zijn een weergave van een momentopname gevat in een persoonlijk stemmingsbeeld.

 

Jurianne is docent educatie en stagecoördinator bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem en Zwolle. Hoewel opgeleid aan de kunstacademie en werkzaam in een creatieve omgeving, was het zelf creëren enige tijd wat naar de achtergrond verdwenen. Mede dankzij het illustreren van de haiku’s van haar vader is de kans ontstaan om weer in contact te komen met haar creatieve bron. Het maakproces van iedere illustratie is een spannende en uitdagende ontdekkingstocht naar het verbeelden van taal.